Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Púť detí v Rajeckej Lesnej

Začiatok mája patrí už tradične Misijnej púti detí, kedy sa v Rajeckej Lesnej stretávajú koledníci Dobrej noviny zo Žilinskej diecézy. 

Tento rok sa jej zúčastnili koledníci s animátormi aj z našej farnosti. Počasie nás ráno nevystrašilo a tak sme sa pobrali smer Bazilika Narodenia Panny Márie. Po úvodnej registrácii sme medzi prvými navštívili Slovenský Betlehem, kde sme na jednom mieste mohli vidieť mnohé krásy Slovenska ako aj tradičné remeslá z čias minulých. Nasledovala modlitba sv. ruženca už v Bazilike a po nej príprava piesní na sv. omšu, ktorej sa zúčastnili aj naši bratia kresťania z Iraku. Svätú omšu celebroval spolu s ďalšími kňazmi otec biskup Tomáš, ktorý nás v homílii povzbudil, aby sme nestrácali radosť a nezabúdali na dôležitosť milosrdenstva v našich každodenných situáciách. Na záver otec biskup symbolicky poslal do farností poslov milosrdenstva, za každú farnosť jedného, ktorí v našich farnostiach odovzdávajú pozdrav práve od nášho diecézneho biskupa. Naše deti sa vyskákali počas ukazovačiek a tešili sa na ďalší program. Ten pokračoval v skupinách, pričom tá naša začala spoločnou katechézou v Bazilike, ktorú si pripravili miestni animátori. Spoločne sme cestovali po svete a spoznávali Sväté brány milosrdenstva, prechod ktorými a vzbudenie úmyslu pri nich nám, za už známych podmienok, môžu zabezpečiť plnomocné odpustky. To sme aj my využili práve prechodom Svätej brány v Bazilike Narodenia Panny Márie. Po tejto katechéze sme sa pobrali na Kalváriu, kde sme prežívali tajomstvá krížovej cesty. V tomto čase sa už plne prejavovala Božia milosť, ktorá nám dožičila prežiť výstup na Kalváriu za slnečného počasia. Program sme zakončili v areáli základnej školy, kde sme na ihrisku spoznali ďalšie erkotance v spoločnosti 1800 detí z našej a okolitých diecéz. Aj naši irackí bratia vo viere sa zapojili a naučili nás ich tance. Cesta domov nám ubehla vďaka požehnane prežitému dňu veľmi rýchlo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Dobrej noviny ako aj Misijnej púte detí. Poďakovanie patrí predovšetkým deťom a animátorom, ktorí obetujú svoj čas a sily na takéto a podobné akcie a dúfame, že ich radosť zo spoločenstva z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí bude motivovať aj ku skutkom milosrdenstva. Pochválený buď Ježiš Kristus!

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS