Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Príprava tretiakov na 1. sv. prijímanie

Príprava tretiakov na 1. sv. prijímanie je z časti realizovaná na hodinách náboženskej výchovy v škole a druhé miesto prípravy sa koná v kostole na sv. omšiach o 10.30 hod.

Liturgia je prispôsobená deťom, a tiež katechéza v rámci kázne. Preto je potrebná pravidelnosť a zodpovednosť zo strany rodičov, aby privádzali deti na túto sv. omšu. Pri oltári je aj umiestnené tablo tretiakov pre lepšiu kontrolovateľnosť dochádzky na sv. omše. Deti každú nedeľu dostávajú symbol, či znamenie, ktoré pripomínajú tému katechézy a pripevnia si ich k svojej fotografii. Zároveň toto tablo slúži aj na to, aby sme si na našich tretiačikov spomenuli a modlili sa za nich počas celej prípravy.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS