Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Prázdninová opekačka

Sviatok sv. Cyrila a Metoda prežili animátori a deti z našej farnosti spolu s pánom dekanom pri opekačke. 

V príjemnej atmosfére sme sa porozprávali, zaspievali si, zahrali si rôzne hry a dobre sa najedli. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie a nové zážitky:)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS