Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Požehnanie z jasličiek

25. 12. 2014 sme  v našej farnosti na výzvu nášho pána dekana Miroslava Janása zorganizovali podujatie pod názvom „Požehnanie z jasličiek“ . V kostole sa stretlo veľa talentovaných ľudí nielen z našej farnosti ale aj z okolia. Môžete si pozrieť aj krátke video.

Svoj talent ukázala Polianka, deti z Materskej školy Stará Bystrica, na flaute zahrala Ivanka Poništová, básne predniesli Anetka Kubátková, Adamko Prišč a Filipko Belko, na heligónke zahral Jarko Dubovický. So svojimi piesňami vystúpili aj zbor Mária, Asterius, Slniečko, Antónia Barteková, Barborka Liščáková, Naďka Podmanická a Ján Mitka. Klárka Chovancová a Deniska Šusteková zaspievali a zahrali na heligónkach. Svoj talent ukázali aj Marián Turiak a Anton Hančinský, Poništiakovci, Marcel Prievozník, Bystrická kasňa, Brisudovci a prózu predniesla Janka Koňušiaková. Pán dekan požehnal deti, potom sa modlil za matky v požehnanom stave a nakoniec pokropil svätenou vodou vlastnoručne zhotovené betlehemy, ktoré si priniesli deti. Moderátorkou a usporiadateľkou programu bola Katarína Borisová. Požehnanie z jasličiek sme ukončili spoločne spevom piesne Tichá noc. Pán Boh odmeň všetkých účinkujúcich a obdar radosťou všetkých zúčastnených!

1. časť zostrihu bohatého programu

2. časť zostrihu bohatého programu

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS