Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Požehnanie z jasličiek 2017

Aj tento rok sme v našej farnosti pripravili podujatie, ktoré nesie názov POŽEHNANIE Z JASLIČIEK.

V programe sa predstavili Ľudová hudba Poništiakovci, Folklórna skupina Polianka a koledy sme si zaspievali aj všetci spoločne s organistom Marcelom Prievozníkom. Okrem toho sa ale počas dvoch mesiacov šesť usilovných herečiek usilovne pripravovalo, aby mohli divákom, veriacim, predstaviť krátke divadielko, ktoré bolo vytvorené z dvoch častí – ako by to mohlo a ako by to malo byť na Vianoce. Išlo o zobrazenie toho, ako niekedy prežívame obdobie túžobného očakávania príchodu Božieho syna – v zhone, prípravách a ani si neuvedomujeme čo je vlastne podstatou vianočných sviatkov. Jednoduché scénky sa odohrávali akoby v období od 15. decembra, kedy deti písali list Ježiškovi, cez 1. december a prípravu adventného venca k 3. decembru – teda 1. adventnej nedeli, obdobiu samotných príprav pár dní pred Vianocami až po samotný Štedrý deň.

Veríme, že sa zúčastneným herecké výkony a najmä príbehy páčili. Ďakujem touto cestou aj všetkým herečkám :)  za to, že do toho išli a že boli počas každej jednej skúšky zodpovedné a pripravené – Aničke Janíčkovej, Mariannke Muríňovej, Anetke Kubatkovej, Miške Kanderovej, Betke Vlčkovej a Saške Turiakovej. Samozrejme, poďakovanie patrí aj všetkým ostatným účinkujúcim a ľuďom dobrej vôle, ktorí pri prípravách celého programu boli nápomocní.

Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Tak nech sa na svet vráti nádej týchto dní... dieťa nám lásku dáva... stále nás niekto má rád...

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS