Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Pastoračná návšteva o. biskupa v našej farnosti

Vizitácia je pastoračná návšteva miestneho biskupa vo farnosti, ktorú chce otec biskup osobnejšie spoznať.  Farnosť Stará Bystrica privítala otca biskupa vo štvrtok 12. októbra 2017 už v ranných hodinách.

P. biskup sa spolu so žiakmi ZŠ a veriacimi pomodlil v kostole modlitbu Hora media. Po modlitbe nasledoval rozhovor s kňazom na farskom úrade, návšteva školy, p. starostu, p. biskup navštívil i chorých a p. starostku na Klubine. Spolu s veriaci v Klubine sa o 15:00 hod. pomodlili v kaplnke Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Pred sv. omšou sa na farskom úrade stretol i s ekonomickou farskou radou, následne sme spolu slávili sv. omšu, po ktorej bola diskusia s veriacimi v kostole. P. biskupovi sa v našej farnosti veľmi páčilo a my ďakujeme za spoločné chvíle prežité s ním počas celého dňa.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS