Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Prvá nedeľa po Veľkej noci patrí Božiemu milosrdenstvu. Tento sviatok nás vyzýva k tomu, aby sme sa výraznejšie ponorili do hlbín nekonečnej Božej lásky, s dôverou sa k nej utiekali a oslavovali ju. 

Kaplnka v Klubine je Božiemu milosrdenstvu zasvätená, a tak sa v nedeľu, 3.4.2016,  na tomto mieste zišlo spoločenstvo veriacich z Klubiny i zo Starej Bystrice. Zazneli zamyslenia, piesne, spievaná korunka a litánie k Božiemu milosrdenstvu v podaní farského mládežníckeho zboru. Spoločná modlitba doprevádzaná spevom na tomto jedinečom mieste mala výnimočnú atmosféru a poskytovala krásny duchovný zážitok. Ďakujeme Bohu aj za krásne počasie, ktoré nám doprial a pánovi dekanovi za to, že prišiel s myšlienkou toto podujatie zorganizovať :) 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS