Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Návšteva misionára z Hondurasu (2017)

V nedeľu, 17. septembra 2017 k nám prišiel odslúžiť svätú omšu páter Jozef Noga, ktorý pôsobí ako misionár v Hondurase.

Počas kázne porozprával svoje skúsenosti a zážitky z misií, opísal zvyky a bohoslužby v Hondurase a osobitne sa venoval prvoprijímajúcim deťom našej farnosti, ktorým opísal prípravu ich rovensníkov na prvé sväté prijímanie v tejto misijnej krajine. Každé z detí si potom fotku pátra Jozefa pripevnilo k svojej fotke na table, ako jeden zo spomienkových predmetov na svoju prípravu. Ďakujeme Pánu Bohu za príležitosť stráviť nedeľnú svätú omšu s pátrom Jozefom, za jeho milé a povzbudivé slová a dobrú náladu, ktorú medzi nami rozšíril a chceme preňho vyprosiť hojnosť Božej milosti, sily a darov Ducha Svätého do ďalších rokov jeho misijneho poslania. Veríme že nás niekedy opäť príde navštíviť.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS