Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Národná púť do Šaštína

15. september sa už oddávna v našich mysliach spája so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie- Patrónky Slovenska. 

Mnohí tento deň vnímajú ako štátny sviatok, deň voľna, čas na nákupy..Farníci so Starej Bystrice sa však rozhodli tento deň stráviť inak. Zasvätili ho Panne Márii a spoločne putovali do Šaštína.  Po prehliadke národnej svätyne sa konala svätá omša, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorí priniesol pozdrav od svätého otca Františka. Všetci sme sa tešili na slávnostnú svätú omšu, každý s vlastným úmyslom,  neskôr ako bolo aj vypovedané:

 „Drahá Panna Mária, prichádzame zložiť k tvojim nohám, pod kríž tvojho Syna, naše osobné i spoločné bolesti, naše obavy i túžby. Pred obraz tvojich siedmich materinských bolestí chceme predložiť, to čo cítime ako naše bolesti, bolestí, ktoré sa dotýkajú našich životov.“

            Za srdce nás chytili tóny úvodnej piesne, bázeň v nás vyvolala procesia so sochou Sedembolestnej Panny Márie, na čele s našimi otcami biskupmi. Nuž, blažene sme sa usadili a rozhodli sa vypočuť si homíliu. Neboli to však obyčajné slová, ktoré by sme si vypočuli a v zapätí rýchlo zabudli. Homília bola rôznorodá, ale predsa sa v nej každý našiel, vyberáme napr. :

Na tomto mieste je možné počuť šeptajúci hlas človeka - pútnika, ktorý tu prednáša svoje modlitby a prosby v mene svojom, ale aj v mene tej tichej, neraz zakríknutej, či umlčiavanej časti obyvateľov Slovenska, v mene:
- jednoduchých, skromných, pokorných ľudí,
- tej mlčiacej väčšiny, ktorá poslúcha svojich zvolených i nezvolených predstavených,
- tej masy slušných ľudí pre ktorú platia zákony a ktorá ich aj dodržiava,
- tej väčšiny, ktorá žije od výplaty k výplate (ak ju vôbec pri dnešnej nezamestnanosti ešte má) a ktorej výška v akejkoľvek európskej krajine na západ od našich hraníc vyvoláva súcitný úsmev,
- v mene všetkých tých, ktorí z toho mála čo za svoju prácu dostanú ešte aj poctivo platia dane, majú na krku 30 ročnú pôžičku,
- v mene tých tzv. jednoduchých ľudí, ktorí sú sami sebou a nehrajú sa na smotánku, ale vytvárajú svojou prácou hodnoty pre dobro všetkých,
- v mene všetkých bezmenných, štedrých a šľachetných ľudí, pre ktorých by bolo urážkou chcieť ich zaradiť medzi tú tzv. novú šľachtu, ktorá si svoje postavenie rýchlo- vyšľachtila tým, že sa „vedela obracať“ v nejakom pofidérnom „biznise“, alebo vedela obracať kabáty v správnom poradí podľa správnych farieb.“

Všetci pútnici naozaj so zatajeným dychom počúvali, usmievali sa, že konečne niekto veci pomenoval správnymi slovami, niekto kto myslí aj na záujmy tých najbiednejších, obyčajných ľudí, ktorí prichádzajú s úprimným srdcom.

„Každý deň nám ponúka príležitosť a je výzvou k - obnoveniu radosti zo života, - prejaveniu ľudského súcitu, - budovaniu správneho vzťahu k oprávnenej autorite, - boju za spravodlivosť, - dodržiavaniu daného slova, -
prejavu ľudskej solidarity, - k tomu, aby sme sa stali znakom nádeje v tomto svete.“

Tieto slová boli hnacím motorom na našej životnej ceste a mali by sme si ich každý deň pripomínať. Všetci, ktorí sme boli prítomní, sme boli naplnení, posilnení. Uvedomujeme si, že bez organizácie pani Jarmily Podmanickej, by to jednoducho nešlo. Preto jej všetci úprimne ďakujeme a vyprosujeme veľa dobra a milostí od Nebeského Otca i našej drahej patrónky Sedembolestnej patrónky.

Mgr. Gabriela Chalupková
 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS