Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Modlitby matiek

Každý piatok sa matky združené v hnutí modlitby matiek koordinované našou diecézou stretávajú na modlitby vo farskom kostole pod vedením pani učiteľky Margity Vráblovej.

Matky sa modlia a obetujú svoje deti pánu Bohu, modlia sa za svojich manželov, za pokoj v rodinách a za všetky dôležité veci pre svoju vlastnú rodinu. Taktiež sa modlia aj v spoločenstve za seba a za rodiny navzájom.

Spiritualita hnutia modlitby matiek je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.
„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“
 

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS