Farnosť Stará Bystrica
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva.
Ten je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Misie 2023

Sväté misie prebiehali v našej farnosti
v dňoch  od 18. do 26. marca 2023.
Viedli ich otcovia vincentíni (CM).

—> Dekrét

—> Program

—> Priebeh

—> Obrázok (pamiatka)

—> Články o misiách

 

DEKRÉT

misie-dekrét

 

MODLITBA ZA SVÄTÉ MISIE

 

Dobrý Bože, prosíme ťa
o tvoje požehnanie pre misie.

Daj nám svoje milosti,
aby obnova našej farnosti
viedla všetkých k zmiereniu s tebou.

Povzbudení tvojimi slovami
„Proste a dostanete“
prosíme ťa o sväté oduševnenie,
o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu.

Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých,
ktorí nechcú prijať tvoju milosť
a pomôž im obrátiť sa.

Všetkých zapáľ ohňom odvahy,
aby sme povzbudzovali druhých
k účasti na misiách.

Nech Duch Svätý osvecuje misionárov,
aby slovo, ktoré hlásajú,
malo spásonosný účinok.

K tvojim nohám, Matka Božia,
skladáme celú misijnú prácu
v našej farnosti.

Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu.
Posilňuj slabých a pritiahni všetkých
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.

 

OBRÁZOK

misie-obrazok1        misie-obrazok2
 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS