Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Miništrantský sľub 2014

Na sviatok sv. Jána Bosca si naši miništranti už tradične obnovili miništrantský sľub. Pred sv. omšou sa stretli v Čajke na malom agapé, počas ktorého si pripravili program na svätú omšu. 

Tento rok sa medzi miništrantov pridali aj niekoľkí noví chlapci. Spoločne prežili sv. omšu, kde každý z nich vyslovil sľub: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si ma povolal do služby pri oltári. Sľubujem Ti, že s Tvojou pomocou budem vždy ochotne, veľkodušne i s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach. Sľubujem, že moje správanie v kostole, v škole a vôbec všade bude vždy príkladné. Budem sa usilovať žiť podľa Tvojho príkladu. Amen.“

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS