Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Miništrantské dni a sviatok Dona Bosca

Rok sa opäť stretol s rokom a v predvečer sviatku sv. Jána Bosca sme si opäť obnovili miništrantské sľuby. Sv. omši predchádzalo príjemné posedenie pri tradične výborne napečených šiškách a čaji v Čajke. 

Tento rok prvýkrát skladali sľuby 5 chlapci z našej farnosti a filiálky Klubina. Tí starší už vedeli do čoho idú. Pán dekan nás povzbudil slovami, aby sme boli miništranti nielen v kostole, ale aj v našom každodennom prostredí, kde trávime najviac času – v škole, v rodinách, s kamarátmi,... Na druhý deň, v deň sviatku patróna miništrantov, sme obnovili tradíciu miništrantského futbalového turnaja s našimi „kolegami pri oltári“ z dehoniánskych farností z Veľkých Ripnian a Turčianskych Teplíc. Turnaj sa niesol v športovom fair-play duchu a každý zo zúčastnených si domov odniesol okrem radosti z hry a potešenia zo stretnutia s kamarátmi aj diplom za účasť. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa napriek snehovej kalamite postarali o hladký priebeh sobotného sviatku miništrantov a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS