Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS