Farnosť Stará Bystrica
Včerajšok je preč...zajtrajšok ešte nenastal...
máme len dnešok...Tak začnime!
Matka Tereza

Krížová cesta za nenarodené deti

„Mama, otec, prečo?“ Slová, ktoré zneli v kostole sv. Michala Archanjela 29. marca 2015 o 14:30. Prečo chránime orly, ale zabíjame nenarodené deti? Tieto otázky si kládol každý, kto sa zúčastnil pobožnosti Krížovej cesty, ktorú mladí z našej farnosti obetovali za nenarodené detičky, ktoré sú dnes hore u Ocka.

Nenarodené detičky, ktoré nedostali možnosť, či môžu s nami zostať a potlačiť sa tu na Zemi. Pri odznení slov: „Ukrižovaný Ježišu...“, zhasla jedna svieca ako symbol ďalšieho kroku Pána Ježiša na Kalváriu, ako symbol smrti jedného dieťaťa, ktoré veľmi trpelo, hoci si ani nezakúsilo život. Nielen sviece, ale aj stužka, ktorú mal každý z nás pripnutú na odeve, symbolizovala boj proti takému krutému činu ako je vraždenie nevinných detičiek. Každého človeka donútia slová takejto Krížovej cesty premýšľať a následne konať tak, aby jeho konanie neublížilo tomu, tomu maličkému stvoreniu, ktoré je celkom bezmocné. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal život a našim rodičom, že sa rozhodli nám ten život nezobrať. Človek je silný tvor, ale len na Zemi, v nebi bude súdený Iným, Mocnejším od neho. Zároveň prosíme za matky a otcov, ktorý sa dostali alebo dostanú to tejto situácie, aby ich duša a láska k životu bola silnejšia, než vidiny do budúcnosti.

                                                                                   

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS