Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený...

K obdobiu očakávania na Veľkú noc už neodmysliteľne patrí pobožnosť krížovej cesty. Silné, emotívne slová odznievali počas piatkov z úst mladých a detí a v nedeľu z úst rôznych organizácii vo farnosti.

Na túto významnú úlohu sa v piatok podujal náš mládežnícky zbor Asterius, a žiaci ZŠ. V nedele sa modlili krížové cesty muži a ženy z DHZ Stará Bystrica, zbor Mária, matky, rodiny a mládež.

Pán Ježiš sa počas svojho života na Zemi stretával so zástupmi ľudí, medzi ktorými nechýbali ani deti. Ticho sedeli a počúvali, čo im rozprával. Možno nerozumeli všetkému, Učiteľ im však svoje slová s láskou vysvetľoval. „Nechajte maličkých prichádzať ku mne,” znelo z Pánových úst. Usadil si dieťa na kolená a s úsmevom sa pustil do prednášania podobenstiev, ktoré aj dnes tak radi počúvame. Deťúrence pripravujúce sa počas pôstneho obdobia sa podujali predniesť zastavenia krížovej cesty, ktorú obetovali za svojich otcov. Jemné hlásky pohladili duše počúvajúcich a dali podnet k zamysleniu nielen deťom, ale najmä dospelým.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS