Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Vysielanie koledníkov Otcom biskupom Tomášom Galisom v Pruskom :)

 

 Dobrá novina , inak koledovanie je u nás vo farnosti už dlhou tradíciou. Ani tento rok si Dobrú novinu nenecháme ujsť. Ešte pred ohlasovaním radostnej zvestí  sme sa zúčastnili „Vysielačky“  koledníkov Dobrej Noviny Žilinskej diecézy v Pruskom. Z našej farnosti nás bolo spolu 32, z celej diecézy 522 detí z 29 farností. Deň sa začal svätou omšou, ktorú celebroval biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis.  Otec biskup nás vyzval k tomu,  aby sme sa nebáli svedčiť o radosti,  a to hlavne našimi skutkami. Tiež, aby sme žili život pre Ježiša Krista, aby sme ho nachádzali, prijímali Jeho slovo, a to žili. Po záverečnom požehnaní sme si pozreli aj františkánsky kostol a jeho kryptu, vyspievali a “ vyjašili“  sa na chválach skupiny Dizraeli. Spokojní plní radosti sme sa vracali domov spievajúc si piesne... :)

 

 

Kristínka :)


 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS