Farnosť Stará Bystrica
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.
Matka Tereza

Klubinské hody 2018

Nedeľa, 8. apríla, bola nedeľou Božieho milosrdenstva.

Práve Božiemu milosrdenstvu je zasvätená naša klubinská kaplnka, preto sa v nej o 15-tej hodine konala pobožnosť, ktorú viedol náš mládežnícky spevokol spolu s p. dekanom. Predniesli sme zamyslenia, piesne o Božom milosrdenstve, pomodlili sme sa korunku a litánie. Ďakujeme Pánu Bohu za krásne počasie, ktoré nám v tento deň doprial a tiež za príjemnú atmosféru.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS