Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Kláštor Premenenia Pána v Sampore

11. júl 2017 bol pre oblátske spoločenstvo v Sampore novým historickým medzníkom. Do oblátskej komunity pribudli 5 noví členovia, počas slávnosti sv. Benedikta v kláštore Premenenia Pána zložili do rúk otca priora Vladimíra Kasana oblátske prísľuby.

Noví obláti prijali od  otca priora regulu sv. Benedikta, podľa ktorej sa budú snažiť usmerňovať svoje životné cesty vo svete, tam, kde sú Pánom povolaní. Svätú omšu, počas ktorej kandidáti spečatili svoju oblatúru,  celebroval žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis. Pri tejto slávnosti nesmel chýbať ani náš p. dekan, ktorý tu chodieva každý rok na slávnosť sv. Benedikta. Na sv. omši a na štedrom agapé, ktoré už tradične samporskí mnísi na slávnosť sv. Benedikta pripravujú, sa okrem nových oblátov zúčastnili aj ich najbližší príbuzní a priatelia a tiež mnohí kňazi, rehoľné sestry a  priatelia  samporského kláštora, veriaci a pútnici, ktorí prišli spoločne osláviť sv. Benedikta.

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS