Farnosť Stará Bystrica
Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to,
čo je komplikované.
bl. Zdenka Schelingová

Požehnanie z jasličiek 2015

Na sviatok Narodenia Pána sa v našom farskom kostole uskutočnilo podujatie "Požehnanie z jasličiek". Už druhý rok sme tento krásny sviatok spolu oslávili piesňami, tancami a scénkami v podaní detí i dospelých. 

Programom nás sprevádzala Katka Borisová. V prvej časti programu potešili prítomných svojimi vystúpeniami deti a mládež z našej farnosti. Na úvod sme si vypočuli recitáciu Anetky Kubatkovej, scénku Slniečka, koledy zahrané na flaute v podaní Ivanky Poništovej. Vianočné piesne v troch jazykoch nám zaspievali sestričky Katka a Anička Chmúrové a taktiež nechýbal ani farský mládežnícky zbor. Po týchto vystúpeniach nasledovalo požehnanie betlehemov, ktoré si deti ale aj dospelí počas adventného obdobia vyrobili alebo nakreslili. Pán dekan udelil požehnanie aj deťom a mamičkám pred pôrodom. V druhej časti programu vystúpili: pani Antónia Barteková, ženská spevácka skupina Polianka, pán Muríň a Patrik Paholek, pán Mitka s Naďkou Podmanickou, ľudové hudby Poništiakovci, Brisudovci a Bystrická Kasňa, súrodenci Poništovci, p. Janka Koňušiaková a chrámový zbor Mária. Tento krásne strávený čas sme spoločne zakončili piesňou Tichá noc. Požehnanie z jasličiek nás všetkých naplnilo pokojom a radosťou, veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim.

„Veď Chlapček sa nám narodil - daný nám je Syn.“

Jasličková pobožnosť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS