Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Požehnanie z jasličiek 2015

Na sviatok Narodenia Pána sa v našom farskom kostole uskutočnilo podujatie "Požehnanie z jasličiek". Už druhý rok sme tento krásny sviatok spolu oslávili piesňami, tancami a scénkami v podaní detí i dospelých. 

Programom nás sprevádzala Katka Borisová. V prvej časti programu potešili prítomných svojimi vystúpeniami deti a mládež z našej farnosti. Na úvod sme si vypočuli recitáciu Anetky Kubatkovej, scénku Slniečka, koledy zahrané na flaute v podaní Ivanky Poništovej. Vianočné piesne v troch jazykoch nám zaspievali sestričky Katka a Anička Chmúrové a taktiež nechýbal ani farský mládežnícky zbor. Po týchto vystúpeniach nasledovalo požehnanie betlehemov, ktoré si deti ale aj dospelí počas adventného obdobia vyrobili alebo nakreslili. Pán dekan udelil požehnanie aj deťom a mamičkám pred pôrodom. V druhej časti programu vystúpili: pani Antónia Barteková, ženská spevácka skupina Polianka, pán Muríň a Patrik Paholek, pán Mitka s Naďkou Podmanickou, ľudové hudby Poništiakovci, Brisudovci a Bystrická Kasňa, súrodenci Poništovci, p. Janka Koňušiaková a chrámový zbor Mária. Tento krásne strávený čas sme spoločne zakončili piesňou Tichá noc. Požehnanie z jasličiek nás všetkých naplnilo pokojom a radosťou, veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim.

„Veď Chlapček sa nám narodil - daný nám je Syn.“

Jasličková pobožnosť

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS