Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Januárová kňazská rekolekcia nášho dekanátu

Krásna slávnosť v kruhu dvadsiatky kňazov sa nevidí každý deň. Tí, ktorí boli prítomní, odchádzali povzbudení a s pocitom zadosťučinenia.

Každý mesiac si kňazi konajú obnovu, ktorá sa v cirkevných kruhoch nazýva rekolekciou. Prvá rekolekcia v tomto roku sa uskutočnila v našej farnosti. Poctili nás svojou prítomnosťou aj generálny vikár Mons. Ladislav Stromček a kancelár Dr. Štefan Židek. Rekolekcia začala vstupom do kostola a sv. omšou spojenou s modlitbou breviára. Po sv. omši nasledovala Eucharistická adorácia s požehnaním, potom sa kňazi odobrali na prednášku a poradu pastoračného a organizačného charakteru.  

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS