Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Januárová kňazská rekolekcia nášho dekanátu

Krásna slávnosť v kruhu dvadsiatky kňazov sa nevidí každý deň. Tí, ktorí boli prítomní, odchádzali povzbudení a s pocitom zadosťučinenia.

Každý mesiac si kňazi konajú obnovu, ktorá sa v cirkevných kruhoch nazýva rekolekciou. Prvá rekolekcia v tomto roku sa uskutočnila v našej farnosti. Poctili nás svojou prítomnosťou aj generálny vikár Mons. Ladislav Stromček a kancelár Dr. Štefan Židek. Rekolekcia začala vstupom do kostola a sv. omšou spojenou s modlitbou breviára. Po sv. omši nasledovala Eucharistická adorácia s požehnaním, potom sa kňazi odobrali na prednášku a poradu pastoračného a organizačného charakteru.  

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS