Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Hodová sv. omša

29. septembra bol sviatok sv. Michala archanjela, patróna našej farnosti a 2. októbra výročie posviacky nášho kostola.

Pri týchto významných príležitostiach sa v nedeľu, 1. októbra uskutočnila slávnostná hodová svätá omša o 10.30 hod., na ktorú prijal pozvanie dôstojný pán Peter Dubec. Počas kázne sa venoval najmä deťom, ale témy boli rovnako zaujímavé i pre dospelých. Rozobral napríklad otázku, kto sú to anjeli a aký význam majú v našom živote. Ďakujeme Pánu Bohu za inšpiratívne a povzbudzujúce slová a za príjemnú atmosféru.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS