Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Hodová sv. omša 2014

Michalské hody sú výnimočnou udalosťou celej bystrickej doliny. Tento rok sme na slávnostnej sv. omši privítali biskupského vikára pre ekonomické veci vdp. Stanislava Ďungela. Nestačí mať len Boha v srdci, ale s vďačnosťou si každý deň uvedomujme, že my sami sme v Božom srdci. Boh nás miloval prvý.

Katka Borisová privítala vdp. Stanislava Ďungela týmito slovami: Dôstojný otče,

srdečne vás vítame v našom chráme. Už v 17. storočí, keď Stará Bystrica mala kostol drevený, si naši predkovia za svojho patróna vyvolili Svätého Michala archanjela. Jeho sila ich chránila pred zlom a pomáhala im zvládať údely v každodennosti. Tohto patróna sme si zachovali až podnes a neprestajne cítime jeho pomoc a ochranu. Ďakujeme, že ste prišli s nami osláviť jeho meno a žiadať ho, aby aj naďalej v ruke zvieral svoj ochranný meč a pomáhal nám v boji proti zlosti. Je to pre nás deň ešte väčšmi naplnený vierou, ktorá nám pomáha s úsmevom kráčať po niekedy namáhavej, inokedy zasa radostnej ceste ľudského života.

Vitajte v Starej Bystrici!

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS