Farnosť Stará Bystrica
Včerajšok je preč...zajtrajšok ešte nenastal...
máme len dnešok...Tak začnime!
Matka Tereza

Žime z lásky svojich rodičov

Opäť po roku naša farnosť prežila krásny víkend, ktorý sa niesol v duchu hodovej slávnosti. Sú dni, kedy nás príde do kostola akosi viac a všetci sa cítime ako jedna veľká rodina. 

Práve hodová slávnosť je jedným z takýchto dní. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tento deň má skutočne niečo do seba, že má inú „príchuť“ ako všetky ostatné.

V uplynulom týždni sme si pripomenuli sviatok svätého Michala Archanjela, ktorý je patrónom nášho farského kostola i výročie posviacky na sviatok Anjelov strážcov. Veď nie nadarmo je ich v starobystrickom kostole tak mnoho.

Obe slávnostné nedeľné omše celebroval  a úlohy hodového kazateľa sa ujal vdp. ICLic. Michal Lasso, cirkevný sudca. Svoju hodovú kázeň spojil s práve začínajúcou biskupskou synodou, ktorá sa bude vo Vatikáne zaoberať témou rodiny, manželstiev i rozvodov. Jeho myšlienky boli príjemné i poučné zároveň, s každou z nich sa veriaci v kostole dokázali stotožniť. Môžeme len súhlasiť  a poučiť sa, privlastniť si mnohé jeho názory. V každom vzťahu hrá viera veľkú úlohu a je jedným z kľúčových faktorov šťastných manželstiev i rodín. Každé dieťa najradšej vyrastá v usporiadanej a šťastnej domácnosti a taktiež mu to dáva základ pre jeho ďalšiu cestu životom. Netreba však zabúdať ani na to, že v každej, i ťažkej chvíli pri nás stojí Boh. A práve vtedy, keď je človek nešťastný a niečo ho trápi, musí sa k Nemu obracať ešte viac, modliť sa a veriť v lepšie časy. Nie som si istá, či dokážem dostatočne zhrnúť všetky myšlienky, ktoré zazneli počas nedeľnej homílie. Určite ale viem, že láska a rodina vždy boli základnými piliermi spoločnosti, sú nimi i dnes a verím, že vždy aj budú!

                                                                                                                     

Nina Podmanická 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS