Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Farská púť mužov do Senkova

Na sviatok Povýšenia svätého kríža sme v našej farnosti putovali ku krížu - pamätníku bolestných chvíľ vojnovej histórie. Cestou sme prednášali zamyslenia krížovej cesty a na záver sme sv. omšou pozdvihli našu obetu Bohu.

Dolina Senkov sa stala dôležitým aktérom dejín počas druhej svetovej vojny. Počas ťažkých časov prechodu frontovej línie Starou Bystricou tu dedinčania prečkali nebezpečenstvo vojnového besnenia. Ako poďakovanie Bohu za záchranu životov tu po skončení vojny zasadili na pamiatku Kríž vďaky, pri ktorom si každoročne pripomínali svätou omšou toto ťažké obdobie. Počas skrývania sa v Senkove vypukol v dedine reťazový požiar. Popolom ľahlo takmer 150 obytných domov a množstvo hospodárskych budov. Mnoho ľudí prišlo o celý svoj majetok, ale životy sa zachránili, tak tieto udalosti v dušiach starobystričanov zanechali silné dojmy.
Vo farnosti sme sa k tejto príležitosti pripravovali pod vedením pána dekana Miroslava Janása katechézami určenými mužom. Celý mesiac pred plánovanou púťou sme sa stretávali a hovorili o dôležitej úlohe muža a otca. Počas prípravy sme pozvali i pána dekana Petra Holbičku, ktorý prišiel aj s členmi spoločenstva mužov z Kysuckého Nového Mesta, aby povzbudil chlapov v našej farnosti k podobným stretnutiam. V nasledujúcu nedeľu sa niektorí chlapi aj s duchovným otcom našej farnosti zúčastnili Púte mužov vo Višňovom. Celá príprava vyvrcholila v nedeľu 14. septembra pobožnosťou krížovej cesty a sv. omšou pri kríži v Senkove. Krásnym plodom tejto našej prípravy na púť je žiadosť viacerých chlapov o pokračovanie stretnutí aj v nasledujúcom období. Vďaka Bohu za všetko.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS