Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Dušičkové odpustky

O možnosti získať plnomocné odpustky pre našich zosnulých príbuzných vieme, ale ako znie presné vymedzenie podmienok? Čítaj ďalej :)

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

01.11.  -  08.11.

 

1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).

2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak 
nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS