Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Dobrá novina- koledovanie 2012

Už osemnástykrát sa celé Slovensko zapája do verejnej zbierky na Dobrú novinu, ktorá sa stala najväčšou otvorenou akciou eRka. Inak tomu nie je ani v našej farnosti.

 

V rámci tejto akcie deti v dňoch od 27. do 29. 12. koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť o narodení Krista. Aj v našich  rodinách zbierali finančné dary na podporu sociálne slabších. Patrónmi Dobrej noviny sú sv. František z Assissi (zaviedol tradíciu jasličiek) ďalej  sv. František Xaverský (patrón všetkých misií)a sv. František Saleský (zaviedol systém vo výchove).Dobrá novina v tomto ročníku podporuje rozvojové projekty Cirkvi  v Afrike, pričom sa zameriava na postihnutých, najmä deti. Možno sa pýtate prečo DN podporuje práve Afriku?- Afrika je po Ázií druhý najľudnatejší a najrozsiahlejší kontinent, i keď je to kontinent mimoriadne bohatý na prírodné zdroje zostáva najchudobnejším a najmenej ekonomicky rozvinutým kontinentom na svete. Preto podpora DN sa dostáva naozaj tým, ktorí to potrebujú (pre viac info: www.dobranovina.sk). Na záver chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nás s láskou prijali vo svojich príbytkoch a  zároveň podporili projekty pre telesne postihnutých ľudí v Afrike. Veľká vďaka patrí aj našim koledníkom vo farnosti, ktorí boli ochotní ohlasovať radostnú zvesť! :)

Príbuzné články

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS