Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Dobrá novina- koledovanie 2012

Už osemnástykrát sa celé Slovensko zapája do verejnej zbierky na Dobrú novinu, ktorá sa stala najväčšou otvorenou akciou eRka. Inak tomu nie je ani v našej farnosti.

 

V rámci tejto akcie deti v dňoch od 27. do 29. 12. koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť o narodení Krista. Aj v našich  rodinách zbierali finančné dary na podporu sociálne slabších. Patrónmi Dobrej noviny sú sv. František z Assissi (zaviedol tradíciu jasličiek) ďalej  sv. František Xaverský (patrón všetkých misií)a sv. František Saleský (zaviedol systém vo výchove).Dobrá novina v tomto ročníku podporuje rozvojové projekty Cirkvi  v Afrike, pričom sa zameriava na postihnutých, najmä deti. Možno sa pýtate prečo DN podporuje práve Afriku?- Afrika je po Ázií druhý najľudnatejší a najrozsiahlejší kontinent, i keď je to kontinent mimoriadne bohatý na prírodné zdroje zostáva najchudobnejším a najmenej ekonomicky rozvinutým kontinentom na svete. Preto podpora DN sa dostáva naozaj tým, ktorí to potrebujú (pre viac info: www.dobranovina.sk). Na záver chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí ste nás s láskou prijali vo svojich príbytkoch a  zároveň podporili projekty pre telesne postihnutých ľudí v Afrike. Veľká vďaka patrí aj našim koledníkom vo farnosti, ktorí boli ochotní ohlasovať radostnú zvesť! :)

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS