Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Dobrá novina mení môj život...

Koledovanie prebehlo na Slovensku už dvadsiatykrát, a tak aj vďaka tomuto okrúhlemu číslu prichádza k bilancovaniu. Mení Dobrá novina životy? Zmenila aj môj život? 

Peniaze, ktoré každoročne posielame do Afriky nájdu svoje miesto, aj vďaka DN mnohé deti môžu navštevovať školu, vzdelávať sa, učiť sa remeslu. Podporou vybraných projektov v mnohých oblastiach, prístupu k čistej pitnej vode v krajinách východnej Afriky pomáha DN ľuďom v ťažkých životných situáciách získať podmienky na dôstojnejší život.  Posilňuje sa tak ich vedomie vlastnej ľudskej dôstojnosti. Aj tento rok pokračuje, niektoré projekty stále trvajú od minulého roka a zoznam tých najnovších nájdete tu: http://www.dobranovina.sk/wp-content/uploads/ProjMat20rocFINAL.pdf   Zo skúsenosti slovenských dobrovoľníkoch vieme, že ľudia a hlavne deti v Afrike sú nám- Slovensku naozaj vďační, a že DN naozaj mení ich životy. Avšak DN sa „podpísala“ aj na nás koledníkoch, tu si môžete prečítať čím nám obohatili roky koledovania Dobrej noviny.

„Dobrá novina zmenila aj môj život. Osobne si spomínam na prvé roky tejto akcie, kedy som ešte ako malý chlapec nerozumel, za akým účelom to robím. Vždy som sa tešil len na sladkosti, ktoré sme v rodinách dostávali. Dnes si viem len ťažko bez koledovania, úsmevu detí a radosti vás, farníkov, ktorí sa na nás tešíte a vítate nás s otvorenými dverami, predstaviť vianočné obdobie. Cítim síce veľkú zodpovednosť, ale stále aj túžbu pomáhať núdznym. Mám radosť ak túto solidaritu, obetu a ochotu pomáhať postupne začínajú vnímať aj tí menší a mladší z nás. Tešia ma vaše modlitby či povzbudenia.“

„Dobrá novina mi dáva možnosť spoznať dobrých ľudí. :)“

„Matka Tereza raz povedala: „V tomto živote nemôžeme robiť veľkolepé veci. Môžeme robiť len malé veci s veľkou láskou.“ A pre mňa práve koledovanie v rámci Dobrej noviny je jednou z príležitostí, kedy môžem aspoň malým činom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Je to čas, kedy som viac ako po iné dni vďačná, za to v akej krajine žijem a čo všetko sa mi umožňuje. Spomalím a uvedomím si, že moje problémy sú nič v porovnaní s tými, čo vládnu vo svete. A navyše sú to chvíle plné detského úsmevu a radosti z ohlasovania narodenia Božieho Syna. Toto je práve to, čo mi dáva Dobrá novina už niekoľko rokov a každý rok mi pomáha viac osobne precítiť a pochopiť o čom v skutočnosti Vianoce sú. O láske, pochopení a pomoci blížnemu!“

 Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste neváhali a obetovali ste peňažné milodary v hodnote 4 446,49 €.

 

Odmenou pre našich zamrznutých koledníkov bol netradične výlet v zime, a teda nie počas letných prázdnin ako sme boli zvyknutí. Vycestovali sme do malebného mesta, ktoré by ste darmo hľadali na Slovenku, prešli sme hranice a ocitli sme sa v poľskom Zakopanom. Navštívili sme Sanktuárium Matky Božej Fatimskej s krásnymi jasličkami. Sanktuárium je postavené v blízkosti miestnej kaplnky, v ktorej sa veriaci desiatky dní modlili po pokuse o atentát na vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. za jeho uzdravenie. Veriaci v prvých dňoch modlitby prijali rozhodnutie: „Ak Boh zachráni život Jána Pavla II., na tomto mieste postavíme kostol z vďaky za záchranu života Najvyššieho Pastiera.“ A tak sa aj stalo. Pri Sanktuáriu sa nachádza aj Pápežský oltár, kde Svätý Otec celebroval sv. omšu, cestou k oltáru sme obdivovali mariánske obrazy, sochy, ale videli sme aj prvý na svete pomník Pápeža Jána Pavla II.  Naše kroky ďalej smerovali do centra mesta, obdivovali sme skokanské mostíky, na ktorých si zaskáču majstri sveta, prešli sme celú pešiu zónu a v cieli nás „čakala“ lanovka, s ktorou sme sa dostali na vrch Gubalowka, kde sa nám naskytol nádherný pohľad na mesto a Vysoké Tatry. Ale to už bol čas ísť domov... :)

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS