Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Dobrá novina 2019

Ochotní koledníci v našej farnosti ohlasovali Dobrú novinu v dňoch 27. a 28. decembra 2019.

Koledujúcich detí bolo 29 a sprevádzalo ich 5 sprevádzajúcich osôb. Zodpovednosť za celú akciu vzala na seba sl. Anička Pochybová. Veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí si našli a obetovali svoj čas a zavážali koledníkov na miesta, kde koledovali. Koledovalo sa od Klubiny smerom nahor.

Celkovo sa v celej farnosti vyzbieralo 5.272,30 €. Celý obnos bol poslaný na účet Dobrej noviny; peniazmi budú podporené jednotlivé projekty Dobrej noviny, v tomto roku zvlášť pre ľudí v Keni a ďalších krajinách. (Viac informácii o Dobrej novine na www.dobranovina.sk.)

 

  • Vyjadrenia niektorých zúčastnených:

"Moje dojmy boli len tie najlepšie. Aj napriek nepriaznivému počasiu z mojej skupinky vyžarovala radosť a bolo na nich vidieť, že ani počasie nás nezastaví. Síce sme mali premočené topánky a oblečenie, ale zastavili sme sa pri každom dome, aby sme sa s rodinou, ktorá tam býva, podelili o našu radosť z Vianoc a priniesli im požehnanie. Na obyvateľoch bolo vidno, že sú našou návštevou potešení a najradšej by nás pohostili so všetkým možným, čo doma majú. Dokonca nás obyvatelia aj volávali do svojich príbytkov, aby sme sa ohriali a posilnili na ďalšiu cestu, za čo im patrí jedno obrovské ďakujem. Obyvatelia boli navyše potešení, že sa koleduje a viacerí nám povedali, že nás očakávajú aj o rok. Zrejme aj im chýbalo koledovanie, ktoré sa minulý rok, žiaľ, nekonalo. Veľmi si ceníme, že mali znamenia na bránkach, aj keď nie všetci, ale veríme, že si na to zvyknú počas ďalších rokov; niektoré znamenia boli naozaj veľmi kreatívne."

"Na tejto akcii sa mi páči to, že ľudia otvárajú a doslova si nás žiadajú, aby sme im prišli  zaspievať a zavinšovať, lebo to už je taká vianočná tradícia. Páči sa mi to aj preto, že ak sú to starší ľudia, tak im aspoň troška vyčaríme úsmev na tvári a vedia, že tu nie sú sami... A to, že môžeme spolu tráviť čas ako kamaráti a vytvárať nové priateľstvá,  vytvárať niečo nové s deckami a tešiť sa, že majú z toho radosť."

"Zažili sme aj veľmi úsmevnú situáciu, keď nám v jednej rodine povedali, že si mysleli, že sme jehovisti. Keď som sa ich spýtala, že či už aj tí chodia spievať po domoch, tak mi povedali, že si mysleli, že vymysleli nový spôsob, ako sa dostať do domu. Ale nebolo to myslené v zlom. Tá rodina nás s radosťou privítala a zasmiali sme sa spolu.“

"Mali sme pekné zážitky. Deti vnímali a samé povedali, akí sú ľudia štedrí! Ja som mala skôr menšie deti, ktoré koledovali prvýkrát, a som z nich bola povzbudená, ako sa im to veľmi páčilo, ako ich to veľmi bavilo, aj napriek tomu, aká veľká zima bola! A bolo pekné od ľudí, ktorí skutočne boli vnímaví na to, akí sme boli premrznutí, a pozvali nás na čaj, do svojich domovov zohriať sa. Veľmi nám to pomohlo, hlavne na druhý deň, aby sme mohli pokračovať v koledovaní. Niektoré deti ochoreli aj napriek tomu, že sme ich posielali aj skôr domov, keď sme videli, že im je zima a už majú toho dosť..."

"Veľká vďaka patrí aj ľuďom, ktorí si našli a obetovali svoj čas a zavážali nás na miesta, kde sme koledovali. Bola to obrovská pomoc."

"Bolo pekné, že sa našli ľudia, ktorí s nami priamo nekoledovali, ale boli celý deň na telefóne pre prípad, keď sme potrebovali odvoz, hlavne keď sme sa presúvali po dedine alebo keď bolo treba deti zaviezť domov... Sú takí skrytí, ale dôležití!..."

"A najkrajšia odmena pre nás koledníkov bolo prijatie a radosť samotných ľudí, ku ktorým sme prichádzali! Vzájomné obdarovanie sa..."

"V posledný deň sme mali jednu takú – ani by som to nenazvala nepeknú skúsenosť, ale skôr dobrú skúsenosť s jedným pánom, ktorý je pravdepodobne zarytý neveriaci, ktorý mal ohľadom viery a Ježiša ironické poznámky a veľmi spochybňoval našu vieru. Možno si myslel, že nás zaskočí... Ale sa mi páčilo aj od našich mladých, že vedeli si povedať svoj názor, nezostali sme ticho a som mala pocit, že aj on párkrát zostal ticho... Ale v takom pokoji sa to nieslo, pokojná výmena pohľadov..."

"Ešte pred koledovaním som vnímala, stretávala som sa s ľuďmi, ktorí majú pochybnosti, kde tie peniaze idú, komu a či tam skutočne prídu... Aj počas koledovania ešte niektorí si stále mysleli, že tie peniaze koledujeme pre seba, nemajú správne informácie."

"Záujem u detí stále je, čo nás najviac potešilo a verím, že aj o rok bude!"


 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS