Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Dobrá novina- koledovanie 2013

 "Radostná zvesť starobystrických a klubinských koledníkov Dobrej noviny sa ozývala našou farnosťou v dňoch 27.12 až 29.12. 2013. Koledníci boli rozdelení do viacerých skupín a postupne obkoledovali celú farnosť.

Prvý deň patril Klubine a častiam Starej Bystrice Šimaškovia a Budošovia. Druhý deň sme sa prekoledovali až po začiatok Lánov. Posledný deň sme začali všetci spoločne svätou omšou a koledou v kostole pre nášho pána dekana, ale aj všetkých farníkov. Po omši sme ešte zakoledovali farníkom na Lánoch a naša "misia" bola ukončená. Všetky tri dni prebiehali v naozaj radostnej a veselej atmosfére. Vďaka patrí všetkým deťom, ktoré prišli a pomohli dobrej veci a taktiež všetkým organizátorom. A neposlednom rade všetkým ľuďom, ktorí do zbierky Dobrej noviny prispeli a s láskou privítali vo svojich príbytkoch koledníkov. Vyzbieraná suma činní 4000,47 €. Všetci sa už tešíme na ďalší ročník a prajeme všetkým farníkom ešte krásny zvyšok vianočných sviatkov.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS