Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

Deň rodiny

V sobotu 19. augusta sme po roku opäť zorganizovali v Starej Bystrici DEŇ RODINY „iHRYsko“. Prvýkrát sme sa na tomto podujatí stretli v zlom, daždivom počasí, ale ani to nás neodradilo od pripravených aktivít.

Tie kvôli počasiu neprebiehali priamo v športovo-rekreačnom areáli na Lánoch, ale vo vedľajšom parku, kde je vybudovaná kolonáda, ktorá sa stala našim útočiskom. O 17.00 sme tu začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval farár farnosti Stará Bystrica vdp. Miroslav Janás a hudobne slávnosť sprevádzal detský a mládežnícky spevácky zbor Asterius pod vedením Ľubky Završanovej. Mamičky – pekárky priniesli svoje rodinné koláčiky, o ktoré sme sa spoločne po skončení slávnosti podelili – opäť boli výborné, ďakujeme. Jednotlivé súťažné disciplíny, ktoré boli pripravené pre deti každého veku, sa niesli v znamení rozprávok – Pat a Mat, Danka a Janka, Maťko a Kubko, Tri prasiatka a mnoho ďalších. Animátori si na svojich stanoviskách pripravili pre deti rôzne aktivity a za ich absolvovanie ich odmenili „lanami“, pripravenými peniažkami, za ktoré si deti mohli zakúpiť čo chceli v rodinnom obchode. Ten bol aj tento rok plný vďaka mnohým sponzorom z obce, ktorým sa aj touto cestou chceme poďakovať. Deti s rodičmi mohli zároveň počas celého podujatia využiť náš tvorivý kútik a po súťažiach sa ďalej bavili na eRko tancoch, ktoré viedla Paulínka Halvoníková. Ani tento rok nechýbala „Rozprávka na dobrú noc pod hviezdami“, hoci namiesto hviezd nám tichúčko šušťal pod kolonádou dážď. Tí, ktorí vydržali do úplného konca sa dočkali záverečného prekvapenia, ktorým bol ohňostroj – nie na oslavu Nového roka, ako to býva zvykom, ale na oslavu toho, že sa rodiny v Starej Bystrici vedia stretnúť, zabaviť, potešiť a prežiť sobotu inak ako zvyčajne.

Srdečné ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celého podujatia – vdp. Miroslavovi Janásovi, zástupcovi starostu obce Palkovi Strnádlovi a pracovníkom obecného úradu Stará Bystrica, animátorom, dobrovoľníkom, sponzorom, jednoducho všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pridali ruku k dielu, aby sa Deň rodiny 2017 mohol zrealizovať. Veď rodina je vzácny a krásny dar, mali by sme si ju vážiť a nebrať ju ako samozrejmosť...

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS