Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Ďalšie skvelé stretko za nami :)

Bože, Otče, opäť sme sa stretli, aby sme mohli spoločne pracovať na šírení viery v Teba a spolu duchovne rásť. Ďakujeme Ti, že môžeme spolu byť. 

Že sa môžeme v našich uponáhľaných životoch nachvíľu zastaviť, a prežiť spoločné chvíle s ľuďmi, ktorých máme radi, podeliť sa o svoje myšlienky a názory, duchovne sa nimi obohatiť a tímovou prácou niečo dokázať. Chceme ťa dnes prosiť o duchovnú silu a chuť do tejto náročnej, no povznášajúcej práce, ktorá sa nazýva aj 3D - Dávať Druhým Dobro. Vieme, Pane, že bez Tvojej pomoci a lásky, iba svojimi ľudskými silami by sme svoj cieľ nikdy nedosiahli. Preto Ťa pokorne prosíme, naplň nás svojim Duchom, aby sme aj napriek prekážkam a pokušeniam vždy smelo ohlasovali evanjelium, dávali druhým dobro, a tak sa stali podobnými Tebe.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS