Farnosť Stará Bystrica
Byť kresťanom znamená:
byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
sv. Augustín

Ďalšie skvelé stretko za nami :)

Bože, Otče, opäť sme sa stretli, aby sme mohli spoločne pracovať na šírení viery v Teba a spolu duchovne rásť. Ďakujeme Ti, že môžeme spolu byť. 

Že sa môžeme v našich uponáhľaných životoch nachvíľu zastaviť, a prežiť spoločné chvíle s ľuďmi, ktorých máme radi, podeliť sa o svoje myšlienky a názory, duchovne sa nimi obohatiť a tímovou prácou niečo dokázať. Chceme ťa dnes prosiť o duchovnú silu a chuť do tejto náročnej, no povznášajúcej práce, ktorá sa nazýva aj 3D - Dávať Druhým Dobro. Vieme, Pane, že bez Tvojej pomoci a lásky, iba svojimi ľudskými silami by sme svoj cieľ nikdy nedosiahli. Preto Ťa pokorne prosíme, naplň nás svojim Duchom, aby sme aj napriek prekážkam a pokušeniam vždy smelo ohlasovali evanjelium, dávali druhým dobro, a tak sa stali podobnými Tebe.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS