Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Celodenná farská poklona 2015

Celodenná farská poklona sa v našej farnosti uskutočnila 1. - 2. augusta 2015. 

Veriaci mali možnosť zotrvať pred Sviatosťou aj počas noci. Naši birmovanci sa taktiež  zapojili a prečítaným slovom,  piesňami chválili Boha.  Vďaka patrí všetkým, ktorí túto možnosť využili, a takýmto spôsobom zvolávali Božie požehnanie na našu farnosť. 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS