Farnosť Stará Bystrica
Včerajšok je preč...zajtrajšok ešte nenastal...
máme len dnešok...Tak začnime!
Matka Tereza

Birmovanci - objavovanie talentov v skupinkách

Birmovanci venujte pozornosť tejto výzve. Kliknite na názov a čítajte ďalej.

Milí birmovanci, v čase prípravy na sviatosť birmovania sa môžete prihlásiť do týchto krúžkov, v ktorých budete následne pracovať s lektormi. Každý krúžok je zaujímavý niečím iným a veríme, že si každý z vás nájde ten svoj (ak vás oslovia aj viaceré, môžete si vybrať maximálne dva - a áno, nájdu sa aj takí :)).

Určite bude ich fungovanie navzájom poprepájané – teda filmármi môžu spolupracovať s fotografmi, miništranti s turistami, speváci s rečníkmi a podobne.

A tu už sú tie krúžky :): 
1. Filmári (Spoločne s lektorkou Nikola Vlčková natočíte zaujímavý film – životopis, reportáž, príbeh, scénku - môžete sa stať na chvíľu režisérmi, scenáristami, kostymérmi alebo hercami...).
2. Rečníci (V deň sviatosti – ale i predtým a potom - budeme potrebovať aj šikovných čitateľov , pre tých, ktorí radi čítajú, recitujú, prezentujú a neboja sa pristúpiť k mikrofónu je tu možnosť prihlásiť sa do tohto krúžku. Budeme sa stretávať spoločne (Katarína Katarína Borisová).
3. Reportéri (Spoločne s Nina Podmanická a Sonička Tvrdíková budete tvoriť náš farský časopis Michalské zvony – aktuálne informácie z príprav birmovky, články, životopisy svätých... kto rád píše a tvorí na papieri, nech neváha).
4. Speváci (Spievaš, hráš na nejaký hudobný nástroj (nie na nervy ;))? Tak sa môžeš prihlásiť do krúžku Ľubika Završanová , Alžbeta Janasová a Claire Chovanec, ktoré ho budú viesť). 
5. Fotografi (Pozrite sa okolo seba... koľko detailov a zaujímavostí! S Barbora Baričiaková budete mať možnosť vytvoriť množstvo jedinečných fotografií, ktoré budú potom použité v časopise, na webstránke...).
6. Miništranti (Chlapi, toto je len pre vás! Tí, ktorí chcete miništrovať, môžete sa prihlásiť do krúžku, ktorý bude viesť náš pán dekan Miroslav Janás).
7. Turisti (Nie, nie! Nebude to len o turistike. Pripravujeme niekoľko podujatí, ktoré počas príprav spestria naše chvíle nielen medzi birmovancami, ale celkovo v obci. Turisti, ktorých hlavným vedúcim bude Štefan Poništiak, budú okrem iného nápomocní pri príprave týchto podujatí).

Krúžky sú dôležité k naplneniu dňa birmovky, každý bude mať záverečný výstup pre pána biskupa (filmári odovzdajú film, rečníci budú čítať čítania a prosby, reportéri odovzdajú časopis a pod.).

Postup prihlasovania sa na krúžky sa dozviete po sv. omši v sobotu 30. mája 2015 o 17.00 hod.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS