Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Betlehemy vlastnoručne zhotovené (2014)

Výzva vlastnoručne si zhotoviť rodinný betlehem s jasličkami našla odozvu. Niekoľko rodín poslalo fotografie betlehemov, ktoré zverejňujeme na povzbudenie pre všetkých.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS