Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Betlehemské svetlo 2019

Deň pred Štedrým dňom, t.j. 23. decembra od 16. do 20. hod. členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Bystrici rozniesli betlehemské svetlo do našich domácností. Na svoju prítomnosť v jednotlivých častiach obce upozornili občasným použitím siréhy hasičského auta.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS