Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Animátori birmovancov

Pozor! Pozor! Máme tu nových spolupracovníkov pri príprave birmovancov.

 

Prehľad birmovancov zaradených v záujmových skupinách:

Záujmový útvar

Počet

Animátori

Šport

55

Matej Kloska a Štefan Poništiak

Chválové stretnutia

24

Ľubomíra Završanová

Miništrovanie

8

Štefan Poništiak a Matej Kloska

Farský časopis

15

Katarína Belková

Čítanie počas sv. omše

Fotografovanie

11

Pán farár

Výtvarné umenie

Amatérsky film

 

Športovci v nedeľu o 17.00 hod. bicyklom do Vychylovky, zastávka na novootvorenom námestí sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici.

V pondelok po sv. omši

Chválové stretnutie  - na farskom dvore.

Stretnutie (farský časopis, čítanie pri sv. omši) -  v kostole.

Miništranti v pondelok - v zákristii. 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS