Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Animátori birmovancov

Pozor! Pozor! Máme tu nových spolupracovníkov pri príprave birmovancov.

 

Prehľad birmovancov zaradených v záujmových skupinách:

Záujmový útvar

Počet

Animátori

Šport

55

Matej Kloska a Štefan Poništiak

Chválové stretnutia

24

Ľubomíra Završanová

Miništrovanie

8

Štefan Poništiak a Matej Kloska

Farský časopis

15

Katarína Belková

Čítanie počas sv. omše

Fotografovanie

11

Pán farár

Výtvarné umenie

Amatérsky film

 

Športovci v nedeľu o 17.00 hod. bicyklom do Vychylovky, zastávka na novootvorenom námestí sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici.

V pondelok po sv. omši

Chválové stretnutie  - na farskom dvore.

Stretnutie (farský časopis, čítanie pri sv. omši) -  v kostole.

Miništranti v pondelok - v zákristii. 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS