Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Adventná spoveď

Byť čistý a s pokojom na duši, to je túžba mnohých veriacich, ktorí sa chystajú na vianočné sviatky. Tradične vo štvrtok, 19. decembra, sme mohli spustiť kamene zo srdca aj my pri našich spovedníkoch.

Šestnásť kňazov nášho dekanátu prispelo k tomu, aby farnosť Stará Bystrica bola od štvrtku iná, lepšia. Štyria spovedali v kaplnke v Klubine a dvanásti vo farskom kostole. Plody dobrej sv. spovede mohli pocítiť všetci, ktorí vyznali svoje hriechy a s dobrým predsavzatím ich ľutovali.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS