Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Adventná spoveď

Byť čistý a s pokojom na duši, to je túžba mnohých veriacich, ktorí sa chystajú na vianočné sviatky. Tradične vo štvrtok, 19. decembra, sme mohli spustiť kamene zo srdca aj my pri našich spovedníkoch.

Šestnásť kňazov nášho dekanátu prispelo k tomu, aby farnosť Stará Bystrica bola od štvrtku iná, lepšia. Štyria spovedali v kaplnke v Klubine a dvanásti vo farskom kostole. Plody dobrej sv. spovede mohli pocítiť všetci, ktorí vyznali svoje hriechy a s dobrým predsavzatím ich ľutovali.

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS