Farnosť Stará Bystrica
Dary dávajte biednym s citom. Keď chceš pomôcť chudobnému,
pomôž mu najprv ako človeku, potom ako chudobnému.
Matka Tereza

A opäť sú tu detské eRko stretká

Už štyri roky organizujeme detské eRko stretká. V novom školskom roku sme sa podujali rozšíriť naše rady. Tešíme sa, že v mariánskom mesiaci nám pribudlo niekoľko nových stretkárov. Neváhajme a zapojme sa do spoločného rozvíjania čností. 

Stretáme sa jedenkrát  v mesiaci v pastoračnom centre ČAJKA a na farskom dvore. Deti sa o stretku môžu dozvedieť v kostole prostredníctvom oznamov, na výveske, a taktiež v škole prostredníctvom našich animátorov. 

Náplňou stretiek je pomáhať deťom spoznávať svet s priateľmi, rozvíjať svoje talenty a zručnosti, robiť kroky k osobnej zrelosti a hlavne rozvíjať svoj duchovný život. Každé dieťa má v eRku svjich dobrých kamarátov a patrí do spoločenstva eRka, zažíva Cirkev ako spoločenstvo z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. 

Naši animátori pripravujú a uskutočňujú s deťmi pravidelné stretnutia. Aktívne spolupracujú na živote eRka vo farnosti a oblastnom centre.

 

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS