Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

25. marec - Deň počatého dieťaťa

Deň, kedy aj my môžeme vyjadriť našu úctu k životu nosením bielej stužky a stať sa tak nositeľmi posolstva kampane. My eRkári z farnosti Stará Bystrica sme si pripravili pri príležitosti tohto výnimočného dňa krížovú cestu spolu so speváckych zborom Asterius. 

 

Pred začatím krížovej cesty sme rozdávali veriacim biele stužky, kt. sme si vyrobili s deťmi na stretku. Taktiež sme ponúkali prospekt kampane 2013 „Jeden z nás“ kde snahou kampane je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.  Celá krížová cesta sa niesla v myšlienke chrániť dieťa už od počatia. Naši mladí predniesli jednotlivé zastavenia, v ktorých utrpenie Ježiša Krista prirovnali k utrpeniu dieťatka už od jeho počatia, ktorého sa chce mama vzdať. Každé dieťa pri jednotlivom zastavení symbolicky sfúklo sviecu. Taktiež sme si pripravili pieseň, ktorá dopĺňala jednotlivé zastavenia. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli!

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS