Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Adventné nedele a tretiaci

Už tradične patria adventné nedele v našej farnosti tretiačikom, ktorí sa pripravujú na prvé sv. prijímanie. Počas sv. omší sa deťom pán dekan prihovára a motivuje  k aktívnemu prežívaniu adventného obdobia a k príprave na Vianoce. 

V rámci kázne si deti zaspievajú ukazovačku pod záštitou p. uč. Lívinky Padyšákovej. Sv. omšu doprevádza detský spevácky zbor Asterius. Deti sa môžu zapojiť do súťaže o najkrajší vyrobený betlehem z rôzneho materiálu. 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS