Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - ZZM - požehnanie a odovzdanie kaplniek
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Foto >> ZZM - požehnanie a odovzdanie kaplniek

Nedeľa 16. októbra 2022
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS