Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Povýšky 2021

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie na Povýškoch – Klubina, Povýšky – 22. augusta 2021

—>  Program púte

Procesia šla od sochy Panny Márie pri obecnom úrade v Klubine o 13. hod. Cestou sme sa modlili radostný ruženec. Ku kaplnke sme prišli za spevu piesne Mária ochrana.

Hlavným celebrantom sv. omše bol vdp. Peter Škor, farár Farnosti Zborov nad Bystricou. Pri sv. omši spievali z Krásna nad Kysucou.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS