Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Povýšky 2019

Svätá omša pri kaplnke na Povýškach bola v nedeľu 25. augusta 2019.

Veriaci nielen z Klubiny, ale aj ostatných okolitých obcí a osád – zo Starej Bystrice, Radôstky, Lodna, Kysuckého Lieskovca, Zborova nad Bystricou – sa po sviatku Panny Márie Kráľovnej, v nedeľu 25. augusta 2019 popoludní, stretli pri kaplnke Panny Márie na Povýškach, kde tvorili spoločenstvo a slávili najsvätejšiu Eucharistiu.

V tomto roku sme si pripomenuli 150. výročie vyhotovenia sošky Bohorodičky, ktorá sa nachádza v kaplnke.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS