Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Novoročné požehnanie 2021

Na Nový rok, v piatok 1.1.2021 kňaz uskutočnil eucharistické požehnanie celej farnosti:

prešiel s Eucharistiou v aute po celej farnosti, po všetkých uličkách a požehnal všetkých a všetko.
V čase, keď nám nanovo nebolo možné byť na svätej omši a prijať Eucharistiu, túžili sme po tom, aby bol Boh citeľne blízko nás a aby aspoň takýmto spôsobom spočinulo Božie požehnanie na nás, na našich príbytkoch a na celej farnosti.


V stanovených intervaloch šiel kňaz s Eucharistiou v aute po všetkých uličkách farnosti od kostola smerom na Lány, potom od kostola nadol a smer Radôstka, následne Salajňa a potom Klubina.
Na prítomnosť na tom-ktorom mieste sme ohlasovali 2 krátkymi signálmi.  (V Morseovej abecede 2 bodky = "I"  –  Iesus, Isus, Ježiš.)
Bez akéhokoľvek zhromažďovania. Mnohí si v okne zažali sviečku alebo čakali na požehnanie so zažatým svetlom v rukách v okne či vchode svojho domu alebo pri svojej bránke.

Pane, ty nás nikdy neopúšťaš. Prosíme ťa, požehnaj nás a naše domovy v tomto ťažkom čase!

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS