Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Služba pri Božom hrobe 2022

Biela sobota 16. apríla 2022

 

 

 • Služba
  • Do tejto čestnej služby sú pozvaní predovšetkým birmovanci (dobrovoľne) a mladí, potom všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sú schopní polhodinu kľačať.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Môžete vytvoriť dvojicu alebo sa zapísať samostatne.
  • Zapísať sa treba menovite – na každú polhodinu dvaja slúžiaci.
  • Počas služby treba kľačať na pripravenom kľakátku. (V prípade potreby je možné sa na chvíľu postaviť.)
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Služba sa vykonáva v sviatočnom odeve.
  • Poklona pri Božom hrobe sa koná v tichosti.
  • Služba na kľakátkach sa mení pri zmene stráží hasičov.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS