Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Púť na Povýšky 2017
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Púť na Povýšky 2017

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS