Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Požehnanie z jasličiek 2015
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Požehnanie z jasličiek 2015

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS