Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Požehnanie z jasličiek
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Minulosť >> Požehnanie z jasličiek

Ježiškové narodeniny sme oslávili spoločne s radosťou a spevom.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS