Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Pohreb v čase koronavírusu

Opatrenia  (aktualizované)

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS